Pazar, Aralık 6, 2020
Ana Sayfa Blog Sayfa 3
Yabancıların Propagandaları Atatürk'ün ölümünden sonra en çok merak edilen şey, dış politikanın alacağı yeni yöndü. İkinci Dünya Savaşı'nın arifesinde bulunuyorduk. Yabancı devletlerin Türkiye'deki propaganda faaliyeti de bir kat daha artmıştı. Alman propagandası etkisiz kalmıyordu. Alman terbiyesi görmüş bazı subaylar Almanya'ya karşı bir sevgi duyuyorlardı. Almanya'da yetişmiş gençlerin birçoğu Hitler'e hayrandı. Memleketteki faşistler de Almanya'ya dayanıyorlardı. Almanya, Atatürk'ün ölümünden sonra Von Papen'i Türkiye'ye...
Yıldırım Harbi Başladı Geçenlerde Almanya'nın savaş planı hakkında gazetemizde verdiğimiz haberde, Hitler'in bu yaz harbi bitirmeye karar verdiği ve bu sebeple yıldırım harbine başlamak üzere bulunduğunu belirtmiştik. Norveç'in işgalinden sonra Alman Silahlı Kuvvetleri'nin başka bir cephede ya da cephelerde taarruza geçmesi bekleniyordu. Zaten İngiltere Başbakanı da Avam Kamarası'nda daha ciddi askeri harekatlara hazırlıklı olunması gerektiği malumatını vermişti. Ancak bu taarruz nerede başlayabilirdi?...
Patton Normandiya Çıkarması'ndan evvel gizlice İngiltere'ye, askerlerinin yanına gitmiş ve onlara konuşma yapmıştı. Çoğu tecrübesiz olan bu askerlerin akıllarından geçen korkulara değinmişti. Amacı, savaşta hırpalanmalarından evvel laflarıyla askerlerini biraz da olsa hırpalayarak yüreklendirmekti. Bunu ağzı bozuk laflarıyla askerin aklına girerek başarmıştı. Patton’ın yeğeni General'e "neden bu kadar müstehcen dil kullandığını" sorduğunda "Askerlerimin aklına önemli bir şeyi sokmak istediğimde, bunu halletmenin...
24 Ekim 1918’de Grappa Dağı'nda İtalyan  taaruzuna uğradıktan sonra 26 Ekim’deki Belluno Ordular Grubu’nda ve bilhassa 27 Ekim’deki doğu Piave Köprübaşı'nım İtalyanlarca ele geçirilmesiyle tüm Avusturya–Macaristan Ordusu’nda çözülmeler baş gösterdi. Orgeneral Arthur Arz von Straussenburg, Generalfeldmareşal Paul von Hindenburg ve Beneckendorff'u bu teşebbüsün zorunluluğu hakkında bilgilendirmesinin ardından Kayzer I.  Karl mütareke veya ayrı bir barış antlaşması (münferit sulhu) teklif etmeye karar verdi. (Villa Giusti) Bunun...
Ulusal meclis bana geniş yetkiler verdi. Sizlere bu yetkileri nasıl kullanacağımı açıklamak boynumun borcudur. Fransız hükümeti, ülke tarihinde şimdiye dek görülmüş en çetin vazifelerden biriyle karşı karşıyadır. Sosyal iletişim eski haline getirilmeli, herkes yerine yurduna dönmeli, milletimizin ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanmalıdır. Yapılacak müzakerelerin sonucunda barış tek seferde ve kesin olarak sağlanmalıdır. İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte, Fransa’nın başına yeni...
Askerler! Kadim düşmanımız Almanya, 1 Eylül 1939 tarihinde sınırlarımıza tecavüz edip Polonya Cumhuriyeti'ne saldırmıştır. Askerî yükümlülüklerimizi yerine getirme vakti geldi çattı. Askerler! Polonya’nın geleceği ve mevcudiyeti adına savaşacaksınız. Düşman, Polonya’da attığı her adımın bedelini kanıyla ödemelidir. Hepiniz, davamızın haklılığına ve ilahi adalete sırtınızı dayayıp; emredilen şerefli vazifeyi yerine getirmek için en üstün gayretinizi göstermelisiniz.Savaş ne kadar sürerse sürsün, ne pahasına...
Talat Paşa ile Mülakat Sadrazam Talat Paşa, Berlin’e seyahat ederken Viyana’da da bir gün konakladı ve fazlasıyla meşgul olmasına rağmen editörümüze kendisiyle bir görüşme yapma şerefini bize bahşetti. Görüşmede, kış gelmeden evvel sulh tesis edileceği ümidini beyan etti. “Ekselansları, bugünkü vaziyeti nasıl tasvir ediyorsunuz?” sorusunu kendilerine sorduk. Talat Paşa şöyle cevapladı: “Bugünkü vaziyette kış gelmeden evvel sulh tesis edilecektir. Bu beklentimi vakıalarla...
İngiliz istihbarat servisi MI5, Ulusal Arşiv’deki bazı gizli belgeleri kamuya açtı. Bu belgeleri incelediğimizde Normandiya Çıkarması’nın az daha başarısızlığa uğrayacağını görmekteyiz, hem de bir karı koca kavgası yüzünden. Her şey, resmi kayıtlarda adı “Juan Pujol García” olarak geçen Garbo adında bir adamla başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında çift taraflı casusluk yapan bu adamı İngilizler Garbo, Almanlarsa Arabel adıyla bilirdi. Müttefiklere...
Yoldaşlar! Yurttaşlar! Erkek ve kız kardeşlerim! Ordu ve donanmamızın erleri! Dostlarım, size sesleniyorum! Hitler Almanyası’nın vatanımıza karşı 22 Haziran’da başlattığı kahpe saldırı devam etmektedir. Kızıl Ordu'nun kahramanca mukavemetiyle düşmanın en iyi tümen ve hava kuvveti birlikleri ezilmiş, savaş meydanlarında yerle yeksan olmuşsa da; düşman, cepheye yeni kuvvetler katarak ilerlemeye devam etmekte. Hitler’in orduları Letonya'yı, Litvanya’nın mühim, Batı Ukrayna’nın ise belirli bir kısmını ve...
Robert F. Kennedy'nin, Martin Luther King Jr.’ın 4 Nisan 1968’de suikasta uğraması hususunda yaptığı konuşmanın çevirisini sizlere sunduk. Kennedy'nin bu konuşmayı yapasının iki ay ardından kendisi de suikasta uğradı. "Sizler, bütün vatandaşlarımız ve dünyanın dört bir yanındaki barışseverler için kötü haberlerim var, şöyle ki, Martin Luther King bu akşam vurularak öldürüldü. Martin Luther King, ömrünü sevgiye ve halkı için adalete adadı,...