Başbakan Édouard Daladier’in 3 Eylül 1939 Fransız Halkına Konuşması

Fransız milleti!

1 Eylül’ün şafağından itibaren Polonya taarruzların en gaddar ve en utançtan yoksun olanına maruz kalmıştır. Hudutları ihlâl edilmiş, şehirleri bombalanmıştır. Polonya Ordusu istilacıya karşı kahramanca göğüs germektedir.

Dökülen kanın mesuliyeti tamamen Hitler hükümetine aittir. Barışın akıbeti Hitler’in elindeydi fakat o savaşı arzuladı.

Fransa ve İngiltere, barışı muhafaza etmek adına üstün bir çaba gösterdi. Bu sabah, Alman hükumetine hitaben son bir sağduyu çağrısında bulunmak ve ülkeler arasındaki hasımlığa nihayet verip barışçıl müzakereleri başlatmak için Berlin’e ivedilikle müdahalede bulunulmuştur.

Zaten bundan kısa bir süre önce dünya barışı için kalbi çağrıda bulunanlara cevap vermeyi reddeden Almanya, teklifimizi geri çevirdi.

Buna binaen Almanya, Avrupa’ya hızla hükmetmek ve Fransa’yı esirleştirmek için Polonya’nın yıkımını arzuluyor.

İstibdatların en beterine karşı şahlanıp davamızı onurlandırmak adına toprağımızı, yurdumuzu ve özgürlüğümüzü müdafaa etmek için savaşıyoruz.

Savaş ihtimalini engellemek için son ana kadar mücadele verdiğimizin bilincindeyim.

Şimdi, onlardan evvel bizlerin sırtlamış olduğu kutsal görevi yerine getirmek için yola çıkan genç askerlerimizi teessür ve şefkat ile selamlıyorum. Daha önce Fransa’yı muzaffer kılma onuruna erişmiş komutanlarına sonuna kadar güvenebilirler.

Fransa’nın davası, adalet kavramıyla eş anlamlıdır. Bu dava, barışsever ve hür bütün ulusların müşterek davasıdır. Davamız muzaffer olacaktır.

Fransız milleti!

Savaş kapımıza dayandığı için savaşacağız. Fransa topraklarında her birimiz, insanlık haysiyetinin son sığınaklarından olan bu özgürlükler ülkesindeki vazifesinin başında. Ana vatanın selâmeti yolunda tüm gayretlerinizi birlik ve kardeşlik hisleri içinde toplayınız.

Çok yaşa Fransa!


Fransızca Aslından Çeviren:
Deniz KARAKULLUKCU
Fransızca Aslından Düzeltisi:
Bartu ŞİMŞEK

Kaynak:


Le Figaro Gazetesi 4 Eylül 1931, Baş Sayfa

Ek kategorileri keşfedin:

Diğer Yazılara Göz Atın