Çarşamba, Ocak 20, 2021
Ana Sayfa Blog
Başkan Yardımcısı Johnson, Sayın Meclis Başkanı, Sayın Baş Yargıç, Başkan Eisenhower, Başkan Yardımcısı Nixon, Başkan Truman, muhterem din adamları, sevgili vatandaşlar: Bugün burada bir partinin zaferini değil, elimizde bulunan özgürlükleri kutluyoruz. Yalnızca bir sonu değil, bir başlangıcı da sembolleştiriyoruz; değişimi gösterdiğimiz kadar yeniliği de gösteriyoruz. Sizlerin ve Yüce Tanrı’nın huzurunda, atalarımızın bundan 175 yıl kadar evvel yazdığı aynı metne el...
Fransız düşünür Gilles Deleuze'ün, İsrail’in Lübnan’ı işgaline bir eleştiri olarak yazdığı bu makale, 7 Nisan 1978 tarihinde Le Monde’da yayınlanmıştır. Neden yersiz yurtsuz olmalarına karşın Filistin toplumunu meselenin “meşru muhatabı” olarak ele alıyoruz? Filistinliler, ellerinden alınan bir ülkenin sahibi sayılabilirler mi? Bu süreçte Filistinlilere, koşulsuz şartsız teslim olmak dışında herhangi bir şans tanınmadı ve onlara sunulan yegâne...
Tanrı’nın varlığına ilişkin üç soruyla karşılaşıyoruz: 1) Tanrı’nın varlığının apaçık olduğu söylenebilir mi? 2) Tanrı’nın varlığı ispat edilebilir mi? 3) Tanrı var mıdır? Birinci Madde Tanrı’nın Varlığının Apaçık Olduğunu Söyleyebilir Miyiz? Birinci soru üzerinde düşünmeye şu şekilde başlıyoruz: 1. Tanrı’nın varlığı apaçıktır. Şayet bir “şey,” ispatın ilk ilkeleri (kavaid-i evvelin) için de geçerli olduğu gibi, ona dair bilgi insanda doğuştan bulunuyorsa apaçıktır. Şamlı Yuhanna, “Tanrı’nın varlığına...
Nazi Almanyası'nın SSCB'ye savaş ilan etmesiyle Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (TASS) muhtelif şair ve ressamlarla TASS'ın Çerçevelerinden (Окна ТАСС) adı altında propaganda afişleri hazırlanmaya başlandı. Bu afişlerle Alman askeri ve Hitler çelimsiz bir vücutla resmedilerek halkın nazarındaki dik duruşlu Alman imajı yerilmeye çalışılıyordu. Bunun yanı sıra ana vatana saldıran Nazilerin yaptığı gaddarlıklar halka gösterilmeye, Sovyetlerin "kutsal" davalarında daha bir...
Osmanlılar 14. yüzyılın başında siyasî bir figür olarak ortaya çıktıktan sonra Batı ve Doğu’da birçok rakiple karşı karşıya gelmişti. Bu savaşlara genel itibariyle baktığımızda, Doğu’dan gelen, ırkdaş ve dindaş devletlerle verilen mücadelelerin diğerlerinde farklı bir çizgide seyir ettiğini görüyoruz. 1402 Ankara Savaşı’nda Osmanlı ordusunu mağlup eden Timur’un, I. Bayezid’i esir alması ve Osmanlı Devleti’ni çöküşün eşiğine getirmesi buna verilebilecek en mühim...
Winston Churchill 10 Mayıs 1940'ta İngiltere Başbakanı olmuş, 13 Mayıs'ta ilk defa Bakanlar Kurulu'yla toplanmıştı. Toplantı genel itibariyle iki saat sürmüş Churchill'in konuşmasıyla son bulmuştu. Yaptığı konuşma hararetle alkışlanmış; aldığı karar, oylamada sıfıra karşı 381 kabulle onaylanmıştı. 21 Mayıs'ta tekrar toplanma kararı alınmıştı. Başbakanlık konuşmasının çevirisi: Müsaadenizle başlamak isterim. Bu meclis, Almanya'yla süren savaşta zafer kazanma yolunda, ulusumuzun tek yumruk...
İlk Osmanlı hükümdarlarının imgesi, kendilerinden çok daha sonra yaşamış olan tarihçiler tarafından şekillendirilmiştir. Genel itibariyle "sürekli gaza yapan gazi hükümdar" tipleri işlense de bunun sahihliği hâlâ tartışma konusudur. İlk Osmanlılar hakkında gazi-gaza tartışmaları süredursun, onların halefleri gaziliği çoktan kabullenmiş ve yeni imgeler oluşturmaya başlamışlardı. Bu imgeleri oluşturmak adına unvanlardan, merasimlerden, düğünlerden hatta mimariden dahi yararlanmışlıkları vakiydi. Gülru Necipoğlu “Topkapı” isimli eserinde...
Programlı müzik nedir? Peki ya ünlü besteciler "ölüm" temalı eserlerinde nasıl ortaya koymuşlardı?
3 Eylül 1939 saat 11.00’da Kral VI. George, Britanya İmparatorluğu’nun Almanya’ya savaş ilan ettiğini bildirmesinin ardından tebaasına konuşma yaptı. Bu tarihi konuşmanın çevirisi ve (gürültüsüz) ses kaydını sizler için hazırladık!
Franz Kafka’nın “Dönüşüm” adlı uzun öyküsü, bir durum öyküsüdür. Eserin konusu: Gregor Samsa’nın dönüşümüdür. Öyküde; yalnızlık, dışlanmışlık ve yabancılaşma temaları işlenmektedir. Eser üzerinden “kapitalist düzene ayak uydurmayıp sistemin istediği gibi olmayan insanlar, yakın çevresindekiler ve toplum tarafından dışlanıp otoritesini kaybeder” tezi aktarılmaktadır. Eserdeki çatışmalar yoğun olarak; Gregor Samsa’nın bedeni ve zihni arasındaki çatışma, Gregor  ile mağaza müdürü ve babası arasındaki...