Joachim von Ribbentrop Son Nürnberg Konuşması (31 Ağustos 1946)

Bu duruşmalar tarihsel hakikati gün ışığına çıkarma çalışmalarında öncülük etmelidir.

Alman siyaseti bakımından söyleyebileceklerim yalnızca şunlar:
25 yıldır süre gelen insanlık tarihinin en zor günlerinin asıl sorunlarını vurdumduymazlıkla yürüten bu duruşmalar, kaynağı meçhul hukuk ve adaletten yoksun kaidelerle nasıl gerçekleştirilebileceğinin başlıca örneği olarak tarihe geçecektir.

Sorunlarımızın aslı zuhuru olan Versay Antlaşması en uzman yazarların dahi bunun gelecekteki sıkıntıların kaynağı olacağına dair nitelendirdiği ve en tecrübelilerin Versay’ın hatlarından kaynaklı yeni bir cihan harbinin habercisi olduğu söylediği bu antlaşmanın fes edilmesi sahiden yerinde olurdu.

Hayatımın 20 yılı aşkın süresini  bu musibeti kaldırmaya adadım. Nitekim bunu bilen yabancı devlet büyükleri bana katılmadıklarını dile getiren yeminli beyanlarını verdiler. Kendi ülkelerinin menfaatleri adına bunu söylemekle hükümlüydüler.

Başkasını verdiği dış siyaset kararlarının yürütülmesinden dolayı ben mesul tutuldum. Dünyaya egemen olma planlarından ziyade Versay Antlaşmasını bertaraf etme ve Alman halkının yiyecek sorunlarını gidermesi üzerine bir siyasetti bu, malumatım bunlardan ibaret.

Alman dış siyasetinin tasarlı bir savaş taarruzu hazırlamış olduğuna karşı çıkmaktayım. Bu bir gerekçe sayılamaz. İkinci Dünya Savaşı’nın başlarında ne kadar zayıf olduğumuz ve  savaş esnasında ne denli mukavemet kazandığımız bu hakikati kanıtlayan en sağlam delildir. “Eğer bir savaş taarruzu hazırlamaya niyetli olsaydık daha iyi bir şekilde hazırlayabilirdik” dediğimde tarih bizi haklı bulacaktır.

Bizim amacımız, İngiltere’nin menfaatleri uğruna dünyanın beşte birine boyun eğdirmesi, Amerika’nın tüm bir kıtayı ele geçirmesi ve Rusya’nın dünyadaki en geniş topraklara egemen olması gibi mevcudiyetimizin temel şartlarını sağlamaktı.

Bizim politikamızın o ülkelerinkinden olan tek farkıysa biz, bizden haksızca alınan Danzig ve Koridor gibi topraklarda hak iddia ederken diğer güçler yayılma politikasını benimsediler.


Almanca Aslından Çeviren:
Bartu ŞİMŞEK

Diğer Yazılara Göz Atın