20. yüzyıl

Kral VI. George’un 3 Eylül 1939 Savaş Konuşması

3 Eylül 1939 saat 11.00’da Kral VI. George, Britanya İmparatorluğu’nun Almanya’ya savaş ilan ettiğini bildirmesinin ardından tebaasına konuşma yaptı. Bu tarihi konuşmanın çevirisi ve (gürültüsüz) ses kaydını sizler için hazırladık!

Türk-Alman Saldırmazlık Paktı Nasıl Karşılandı?

İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirecek Rusya Seferi'nin (Barbarossa Harekâtı’nın) başlamasından dört gün evvel Türk-Alman Saldırmazlık Paktı imzalanmıştı. Ankara Radyosu, imzalanan bu antlaşmayla Türkiye'nin siyasetinde...

II. Dünya Savaşı’nda Yabancı Ülkelerin Türkiye Üzerine Propagandaları -Zekeriya Sertel

Yabancıların Propagandaları Atatürk'ün ölümünden sonra en çok merak edilen şey, dış politikanın alacağı yeni yöndü. İkinci Dünya Savaşı'nın arifesinde bulunuyorduk. Yabancı devletlerin Türkiye'deki propaganda faaliyeti...

Dönemin Gözüyle Fransa Savaşı’nın Başlangıcı: 10 Mayıs 1940, Mehmet Zekeriya Sertel

Yıldırım Harbi Başladı Geçenlerde Almanya'nın savaş planı hakkında gazetemizde verdiğimiz haberde, Hitler'in bu yaz harbi bitirmeye karar verdiği ve bu sebeple yıldırım harbine başlamak üzere...

General George S. Patton’ın Üçüncü Ordu’ya Konuşması

Patton Normandiya Çıkarması'ndan evvel gizlice İngiltere'ye, askerlerinin yanına gitmiş ve onlara konuşma yapmıştı. Çoğu tecrübesiz olan bu askerlerin akıllarından geçen korkulara değinmişti. Amacı, savaşta...

Bir İmparatorluğun Sonu: Avusturya’nın Çöküşü

24 Ekim 1918’de Grappa Dağı'nda İtalyan  taaruzuna uğradıktan sonra 26 Ekim’deki Belluno Ordular Grubu’nda ve bilhassa 27 Ekim’deki doğu Piave Köprübaşı'nım İtalyanlarca ele geçirilmesiyle...

Nürnberg Duruşmaları: İkinci Gün, 21 Kasım 1945

21 Kasım 1945, Çarşamba Mahkeme Başkanı: Şimdi, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeleri veya reddetmeleri amacıyla sanıklara söz hakkı tanıyacağım. Sanıklar, sanık koltuklarının karşısında bulunan mikrofon noktasına doğru...

Çevirileriyle Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası Alman Propaganda Afişleri

1918-1919 Komünizm Karşıtı Afişler Rusya’da vukua gelen (1917 Kasım) Bolşevik Devrimi’nin Avrupa’ya sıçraması ihtimali ülkeleri tedirgin ediyordu. Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkan Almanya büyük savaş...

Benito Mussolini’nin 10 Haziran 1940 Savaş İlanı Konuşması

10 Haziran 1940, Avrupa savaşı henüz cihana yayılmamış ama İtalya'nın karışmasıyla alev daha da körüklenmişti. Savaş ilanları elçekliklere İtalyan Dışişleri Bakanı Kont Galeazzo Ciano tarafından bizzat...

Son Makaleler