Dönemin Gözüyle Fransa Savaşı’nın Başlangıcı: 10 Mayıs 1940, Mehmet Zekeriya Sertel

Yıldırım Harbi Başladı

Geçenlerde Almanya’nın savaş planı hakkında gazetemizde verdiğimiz haberde, Hitler’in bu yaz harbi bitirmeye karar verdiği ve bu sebeple yıldırım harbine başlamak üzere bulunduğunu belirtmiştik.

Norveç’in işgalinden sonra Alman Silahlı Kuvvetleri’nin başka bir cephede ya da cephelerde taarruza geçmesi bekleniyordu. Zaten İngiltere Başbakanı da Avam Kamarası’nda daha ciddi askeri harekatlara hazırlıklı olunması gerektiği malumatını vermişti.

Ancak bu taarruz nerede başlayabilirdi? Bütün haberler Almanların İtalyanlarla birlikte Balkanlar ve Akdeniz’e ineceğini bildiriyordu. Fakat İngiliz Donanması’nın süratle Akdeniz’e gelişi, Türkiye’nin Balkanlardaki savaşa alakasız kalamayacağının anlaşılması üzerine Güney Doğu Avrupa’daki tehlike azalmış gibi gözüktü.

Hal böyleyken, Almanya için uygun olan da öncelikle Hollanda ve Belçika’yı işgal edip Norveç Savaşı’yla takip ettiği planı halletmekti.

Norveç’i işgal edilmesinin Almanya getirisi:
1 – Norveç’in bütün deniz ve hava üslerini eline geçirmesi,
2 – Danimarka ve Norveç sahillerinde yerleşmekle İngiliz Donanması Baltık Denizi’nde caydıracak denli hakimiyet kazanması,
3 – İngiltere’ye gerçekleştirmeyi düşündüğü deniz ve hava taarruzları için sağlamlaştırılmış bölgeler elde etmesi
oldu.

Bu zaferi tamamlanması için Hollanda ve Belçika’nın da işgal edilmesi gerekiyordu. Çünkü bu iki ülke de İngiltere’nin tam karşısında. Ve bu sahil bölgelerine sahip olduktan sonra İngiltere’ye havadan ve denizden gözdağı vermesi olası. Böyle bir tehlike karşı karşıya kalacak müttefikler, deniz, hava ve kara kuvvetlerinin büyük kısımını o bölgelere toplamaya mecbur kalacaklar. O zaman da Almanya, Avrupa’daki merkezi vaziyetinden istifade edip İtalya’yla da ortak olarak Akdeniz’e ve Balkanlara kolaylıkla inebilecek.

İşte bugün bahsi geçen planını uygulanmaya başladığını görmekteyiz. Alman Orduları, dün sabah itibariyle Hollanda, Belçika ve Lüksemburg topraklarına yürüme emri aldı.

Almanya’nın bu taarruz hareketini mazur göstermek için ileri sürdüğü sebepler üzerinde durmaya gerek yok. Norveç ve Danimarka’yı işgal için ortaya atılan vesileler burada tekrar edilmiştir. Taktik, aynı taktiktir.

Berlin’in, hareketini izah için neşrettiği muhtıralarda yalnız şu nokta üzerinde durulması doğru olur:
Almanya, bir yeri istilaya karar verdiği zaman müttefiklerin orasını daha evvelden işgale hazırlandığını iddia edip, teşebbüsü onlara bırakmamak için daha evvel harekete geçmeye mecbur kaldıklarını söylüyorlar.

Son zamanlarda Berlin radyosu ve basınının müttefiklere atfettikleri bir taarruz planı da gündemde. Güya müttefikler Selanik’e asker çıkarmaya hazırlanıyormuş. Bu suretle Balkanları işgal etmek niyetindeler.

Hollanda ve Belçika’da olduğu gibi, Almanya’nın müttefikleri birkaç cephede birden meşgul etmiş olmak için, bu iddialarına dayanarak Tuna ve Balkanlarda da harekete geçmesi olasılığı uzak değil.

Herhalde batıda başlayan harekat, yıldırım harbinin bir başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu bölgede müttefikler kara, deniz ve havadan Almanlara karşı durabilecek vaziyette. Hollanda ve Belçika da bir seneden beri oldukça hazırlık yapmıştı. Dolayısıyla Almanlar, bu ülkelere Norveç ve Danimarka’da olduğu gibi güçsüz ve silahsız milletlerle karşı karşıya kalmayacak, aksine büyük güçlerle çarpışmaya ve sahiden savaşmaya mecbur kalacaklar.

Yazan:
Mehmet Zekeriya SERTEL
Düzelti:
Bartu ŞİMŞEK


Kaynak:
11 Mayıs 1940, Tan Gazetesi 

Diğer Yazılara Göz Atın