Çevirileriyle II. Dünya Savaşı Sovyet Propaganda Afişleri

0
5780

Nazi Almanyası’nın SSCB’ye savaş ilan etmesiyle Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (TASS) muhtelif şair ve ressamlarla TASS’ın Çerçevelerinden (Окна ТАСС) adı altında propaganda afişleri hazırlanmaya başlandı. Bu afişlerle Alman askeri ve Hitler çelimsiz bir vücutla resmedilerek halkın nazarındaki dik duruşlu Alman imajı yerilmeye çalışılıyordu. Bunun yanı sıra ana vatana saldıran Nazilerin yaptığı gaddarlıklar halka gösterilmeye, Sovyetlerin “kutsal” davalarında daha bir canını dişine takarak mücadele etmelerini sağlamak hedefleniyordu. Günümüzde bile ilgiyle karşılana bu propaganda afişlerini sizler için çevirdik!

Takvimler 1943 yılbaşını gösterirken Hitler, fallarında çıkanlara karşı hiddetle feryat ederken resmedilmiş. Aynadan yansıyan iskeletine bakarken ölümü simgeleyen maça kızı, dağılan iskambil kağıtları arasında göze çarpıyor. Bunların yanı sıra, eriyen mumun Hermann Göring şeklinde olduğunu da görüyoruz.
*
Neyse Halim Çıksın Falim
Alnından soğuk terler süzülürken,
Az kala yeni yıla,
Koyuldu zalim Hitler fal bakmaya:
Başıma gelecek nedir bu yılda?
Seçiverdi bir kart,
O lanetli yılan
Bir çığlık kopardı korkudan…
Maça kızıydı çıkan, ölümdü bu!
Somağını aynaya döndürerek
Sordu:
Başıma gelecek nedir bu yılda?
Cevap belirdi aynada,
İskeletten bir portreydi yansıyan,
Saat gece yarısına vurdu.
İşte yeni bir sene,
İşlerin sonu
Ulaşıyor neticeye…
Baktığı fal,
Gösterdi olacakları Hitler’e.
*
Çizen: Kukrıniksi
Şair: Demyan Bednıy
Başlık: TASS, 633 Sayılı Eki


Kurtar!
Kapanmış çocukcağız annesinin göğsüne,
Cüret edemeden bağırmaya,
Bakıyor kan lekeli süngüye,
Cani Faşistin elindeki.
*
Rusya’daki kadın ve çocuklar,
Alman celladınca mahkum ölüme,
Duyuyorsun cılız sesini çocukların,
Bekliyor ve haykırıyorlar: “Kurtarın Bizi!” diye.
*
Çizen: V. Goryayev
Şair: S. Marşak
Başlık: TASS, 553 Sayılı Eki

 

 

 

 

 

 

 


Denizciler Yüzünüzü Kara Çıkarmayacak
Acıma düşmana, vur!

İşte bu denizcilerin kanunudur!
Bugün, yarın,
Dinlenmeden, saymadan vur.
Vur, son düşman
Ayrılana dek ana vatandan!
Denizcilerin nöbet tuttuğu yerde,
Geçilmez sınırlarımızdan!
*
Çizen: V. İvanov
Şair: V. Lebedev-Kumaç
Başlık: TASS, 630 Sayılı Eki

 

 

 

 

 

 


Ordumuzun Hücumu Sürüyor
Yiğitler! Tüm ülke memnun işitmekten,
Savaş başarılarınızı,
Hezimetle son bulacak,
Almanların Stalingrad’dan kaçışı.
*
Çizen: M. Solovyov
Şair: V. Lebedev-Kumaç
Başlık: TASS, 603 Sayılı Eki

 

 

 

 


Tek Adım Dahi Geri Atmak Yok!
Kızıl Ordu Savaşçıları!
Yenin merhametsiz Faşist mahlukatı!
Savunun sebatla ana vatanı!
*
Çizen: P. Şuhmin
Başlık: TASS, 574 A Sayılı Eki”

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stalin
Tüm halkların evlatları Sovyet vatanı için çarpışmaya gidiyor. SSCB halklarının kardeşliği ve dostluğunun ordusu Kızıl Ordu’ya selam olsun!
*
Çizen: P. Sokolov-Skalya
Başlık: TASS, 590 Sayılı Eki

 

 

 

 

 

 


Selam Olsun
Selam olsun şanlı vatanımıza,
Özgürlüğüne ve bağımsızlığına!
*
Çizen: N. Denisovskiy
Başlık: TASS, 583 Sayılı Eki

 

 

 

 

 

 

 


Halkın İntikamcıları
Çizen: P. Şuhmin
Başlık: TASS, 511 Sayılı Eki
Basım Yeri: Moskova, 1942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Olacağı Bu
Çizen: P. Sokolov-Skalya
Başlık: TASS, 635 Sayılı Eki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rusça Aslından Çeviren:
Çağan ER

Rusça Aslından Düzeltisi:
Furkan ÖZKAN