Nürnberg Duruşmaları: İkinci Gün, 21 Kasım 1945

21 Kasım 1945, Çarşamba

Mahkeme Başkanı:
Şimdi, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeleri veya reddetmeleri amacıyla sanıklara söz hakkı tanıyacağım. Sanıklar, sanık koltuklarının karşısında bulunan mikrofon noktasına doğru sırayla ilerleyecek.
Hermann Wilhelm Göring!

Hermann Göring:
Mahkemenin, suçlu olup olmadığım sorusunu yanıtlamadan evvel…

Mahkeme Başkanı:
Mahkemeye, sanıkların beyanda bulunamayacaklarını belirtmiştim. Suçlamaları kabul etmeniz veya reddetmeniz yeterli.

Hermann Göring:
İddianamedeki suçlamaları reddettiğimi beyan ederim.

Yargıç:
Rudolf Hess!

Rudolf Hess:
Hayır.

Mahkeme Başkanı:
Kayıtlara suçlamayı reddettiği şeklinde girilecektir.

(Gülüşmeler.)

Mahkeme Başkanı:
Mahkemenin düzenini bozanlar, mahkeme salonundan çıkarılacak.
Joachim von Ribbentrop!

Joachim von Ribbentrop:
İddianamedeki suçlamaları reddettiğimi beyan ederim.

Mahkeme Başkanı:
Wilhelm Keitel!

Wilhelm Keitel:
Suçlamaları reddediyorum.

Mahkeme Başkanı:
Duruşmalar, Ernst Kaltenbrunner’in gıyabında, kendisinin aleyhine sürdürülecektir. Ancak sıhhati yeterince iyi olup da mahkemeye katıldığı vakit savunmasını dile getirme imkanı verilecektir.
Alfred Rosenberg!

Alfred Rosenberg:
İddianamedeki suçlamalara karşı kendimi suçlu bulmuyorum.

Mahkeme Başkanı:
Hans Frank!

Hans Frank:
Suçlamaları reddediyorum.

Mahkeme Başkanı:
Wilhelm Frick!

Wilhelm Frick:
Reddediyorum.

Mahkeme Başkanı:
Julius Streicher!

Julius Streicher:
Reddediyorum.

Mahkeme Başkanı:
Walter Funk!

Walter Funk:
Suçlamaları reddediyorum.

Mahkeme Başkanı:
Hjalmar Schacht!

Hjalmar Schacht:
Hiçbir şekilde suçlu değilim.

Mahkeme Başkanı:
Karl Dönitz!

Karl Dönitz:
Reddediyorum.

Mahkeme Başkanı:
Erich Raeder!

Erich Raeder:
Suçlamaları reddediyorum.

Mahkeme Başkanı:
Baldur von Schirach!

Baldur von Schirach:
İddianamedeki suçlamaları reddettiğimi beyan ederim.

Mahkeme Başkanı:
Fritz Sauckel!

Fritz Sauckel:
Tanrı’m, âlem, bilhassa halkımın huzurunda iddianamedeki suçlamaları reddettiğimi beyan ederim.

Mahkeme Başkanı:
Alfred Jodl!

Alfred Jodl:
Reddediyorum. Yaptığım ve yapmamı gerektiren her şey için Tanrı, tarih ve halkım karşısında vicdanım rahat.

Mahkeme Başkanı:
Franz von Papen!

Franz von Papen:
Suçlamaları katiyen kabul etmiyorum.

Mahkeme Başkanı:
Arthur Seyss-Inquart!

Arthur Seyss-Inquart:
Suçlamaları reddediyorum.

Mahkeme Başkanı:
Albert Speer!

Albert Speer:
Reddediyorum.

Mahkeme Başkanı:
Constantin von Neurath!

Constantin von Neurath:
Bu hususa dair cevabım ret şeklinde.

Mahkeme Başkanı:
Hans Fritzsche!

Hans Fritzsche:
İddianamede yöneltilen suçlamaları reddediyorum.

İngilizce ve Almanca Asıllarından Çeviren:
Bartu ŞİMŞEK

Düzelti:
Furkan ÖZKAN

Kaynak:


İngilizce Metni:
http://avalon.law.yale.edu/imt/11-21-45.asp

Almanca Metini:
http://www.zeno.org/Geschichte/M/Der

Latest articles

Related articles