Kategori arşivi: İkinci Dünya Savaşı Öncesi

Gizli Ek Protokolü ile Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı

Sovyetler Birliği ve Almanya arasındaki barış maslahatını pekiştirmeye öncülük etmesi gayesiyle Nisan 1926’da imzalanan Tarafsızlık Anlaşması’nın temel hükümlerine dayanarak, aşağıdaki anlaşmaya varılmıştır:

Madde 1: Taraf Devletler; ister münferit ister müşterek olarak birbirlerine yöneltilen olası bir saldırı durumunda, her türlü şiddet eylemi ve taaruzdan kaçınmaya mükellef kılınmıştır. Gizli Ek Protokolü ile Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı yazısına devam et

Başbakan Neville Chamberlain’ın 31 Mart 1939 Avam Kamarası Konuşması

Saat 14.52
Başbakan Chamberlain:

Bu sabah pek muhterem muhalefet lideri bana Avrupa’nın vaziyeti hakkında açıklamada bulunup bulunmayacağımı sordu. Kendisine de söylediğim gibi, Kraliyet Hükümeti’nin elinde Polonya’ya karşı bir taarruz hazırlığı yapıldığı söylentilerine dair hiçbir resmi delil bulunmamaktadır. Haliyle bu söylentilere kulak asmamak gerekir.

Başbakan Neville Chamberlain’ın 31 Mart 1939 Avam Kamarası Konuşması yazısına devam et

Kont Galeazzo Ciano “1937-1938 Savaş Günlükleri”

Kont Galeazzo Ciano “1937-1938 Savaş Günlükleri”

Eşimin günlüklerinin bu cildi, evvelden basılmış kitaplarında olduğu gibi esas nüshasıyla harfiyen aynıdır. Hiçbir şey es geçilip değiştirilmemiştir. Hakikatin eşimin ardında bıraktığı günlükleri sayesinde, İtalya ve dünya tarihinde yaşanmış en ilginç beş yılın iyi kötü aydınlatılabileceğini intizar ediyorum.

Edda Ciano Mussolini

Kont Galeazzo Ciano “1937-1938 Savaş Günlükleri” yazısına devam et