Kral VI. George’un 3 Eylül 1939 Savaş Konuşması

"Üstlendiğimiz vazife ağır olacak. Önümüzde kasvetli günler olabilir, muharebe bundan böyle harp sahalarıyla kısıtlı kalmayabilir ancak biz doğru bildiğimizden hiç şaşmayacak ve Tanrı’nın huzurunda doğru bildiğimizi yapmayı sürdüreceğiz."

0
5414
04 Sep 1939, London, England, UK --- King George VI Addressing Britons --- Image by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS

3 Eylül 1939 saat 11.00’da Kral VI. George, Britanya İmparatorluğu’nun Almanya’ya savaş ilan ettiğini bildirmesinin ardından tebaasına konuşma yaptı. Bu tarihi konuşmanın çevirisini ve (gürültüsüz) ses kaydını sizler için hazırladık!


Kral VI. George’un Savaş İlanı Ses Kaydı


Bu kasvetli vakitte, belki de tarihimizin en kat’i vaktinde, hem ana vatanımızdaki yurttaşlarıma hem de imparatorluğumuzun denizaşırı topraklarındaki tebaama bu hitabeyi adıyorum. Elimde olsa yanınıza gelir, bizzat her birinizle aynı açık yüreklilikle konuşurdum.

Savaştayız. Pek çoğumuz buna ikinci kez tanıklık ediyor.

Şu anki düşmanlarımızla hükûmetimiz arasındaki ihtilaflara karşın defalarca sulha dönük çareler bulmaya çalışmış olsak da nafile.

Galip gelmesi halinde dünyadaki her uygarlık için vahim sonuçlar doğurabilecek bu düzene karşı çıkarak, müttefik kabul ettiğimiz devletlerin yanında savaşa girmeye mecbur kaldık.

Karşımıza aldığımız ilke, sadece kendi çıkarlarını düşünerek güç arayışına giren bir devletin, başka devletlerin egemenliği ile bağımsızlığına karşı güç kullanmasını ya da güç kullanmakla tehdit etmesini kısıtlayan antlaşmalara ile resmî teminatlara riayet etmemesinin önünü açmaktadır.

Bütün kisvelerin altından sıyrılan böyle bir ilkenin, gücü gücü yetene gibi salt ilkel bir doktrin olduğu aşikardır. Bu ilke dünya çapında kabul görmüş olsaydı, hem kendi ülkemizin hem de bütün İngiliz Milletler Topluluğu uluslarının özgürlüğü tehlike altında olurdu. Bunun da ötesinde, dünya halkları korkunun zincirleri altında tutsak kalır, uluslar arasında daha önce kurduğumuz barış ve güvenlik ile adalet ve özgürlük umutları sona ererdi.

Savaş, şu anda önümüzdeki en hayatî mesele. Üstüne titrediğimiz herkesin hatırına ve dünya düzeni ile barışının uğruna, bu mücadeleye girmeyi reddetmek düşünülemez.

Şimdi bu yüce amacımızı hem ana vatanımızdaki yurttaşlarımdan hem de imparatorluğumuzun denizaşırı topraklarındaki tebaamdan benimsemelerini istiyorum. Davanın bu vaktinde milletimi sükûnetini korumaya, kararından yılmamaya ve bir arada olmaya davet ediyorum.

Üstlendiğimiz vazife ağır olacak. Önümüzde kasvetli günler olabilir, muharebe bundan böyle harp sahalarıyla kısıtlı kalmayabilir ancak biz doğru bildiğimizden hiç şaşmayacak ve Tanrı’nın huzurunda doğru bildiğimizi yapmayı sürdüreceğiz. Herkes buna dört elle sarılırsa, üzerine düşen hiçbir fedakârlığı esirgemeyip görevini yaparsa, Tanrı’nın yardımıyla galip gelen biz olacağız!

O hepimizi koruyup kollasın.


Hükûmetin savaş kararı İngiltere’nin her yanında sevinçle karşılandı. Londra’daki Buckingham Sarayı önünde toplanan halk Kral George’u büyük coşkuyla alkışladı.


İngilizce Aslından Çeviren:
Bartu ŞİMŞEK

İngilizce Aslından Düzelti:
Furkan ÖZKAN