Başkomutan Edward Rydz-Smigly’nin 1 Eylül 1939 Savaş Konuşması

Askerler!
Kadim düşmanımız Almanya, 1 Eylül 1939 tarihinde sınırlarımıza tecavüz edip Polonya Cumhuriyeti’ne saldırmıştır. Askerî yükümlülüklerimizi yerine getirme vakti geldi çattı. Askerler! Polonya’nın geleceği ve mevcudiyeti adına savaşacaksınız. Düşman, Polonya’da attığı her adımın bedelini kanıyla ödemelidir. Hepiniz, davamızın haklılığına ve ilahi adalete sırtınızı dayayıp; emredilen şerefli vazifeyi yerine getirmek için en üstün gayretinizi göstermelisiniz.Savaş ne kadar sürerse sürsün, ne pahasına olursa olsun nihai zafer bizim ve müttefiklerin olacaktır!

Lehçe Aslından Çeviren:
Jan BYCKOWSKİ

Ek kategorileri keşfedin:

Diğer Yazılara Göz Atın