İkinci Dünya Savaşı

Kont Galeazzo Ciano “1937-1938 Savaş Günlükleri”

Eşimin günlüklerinin bu cildi, evvelden basılmış kitaplarında olduğu gibi esas nüshasıyla harfiyen aynıdır. Hiçbir şey es geçilip değiştirilmemiştir. Hakikatin eşimin ardında bıraktığı günlükleri sayesinde,...

Martin Bormann’ın Notları ve Mektubu (1-6 Ocak 1945)

Yazıya geçmeden evvel Sinan Baykent'in hazırlamış olduğu "Bormann'ın Derlemelerinden Hitler'in Siyasi Vasiyeti" adlı kitabın önsözünden bir alıntıyla başlayalım: "Martin Bormann, NSDAP'a (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi...

Son Makaleler