De Gaulle’nin 18 Haziran 1940 “Savaşa Devam” Konuşması

18 Haziran 1940’ta Fransız hükümeti Nazilerle ateşkes imzalamaya hazırlanırken General Charles de Gaulle, BBC radyosundan Fransa halkına yenilgiye karşı çıkıp savaşa devam edilmesi gerektiğinden bahseden bir konuşma yaptı. Bu yayın kaydedilmediğinden dolayı 22 Haziran’da benzer bir konuşma daha yaptı. Bu metin birebir olmasa da General de Gaulle 18 Haziran konuşmasını kaleme şöyle almıştı:

Uzun yıllardan beri Fransız ordusunun başında bulunan komutanlar yeni bir hükümet kurdular. Bu hükümet, ordumuzun bozguna uğradığını ileri sürerek düşmanla savaşa nihayet vermekte karara vardılar. Gerçeği söylemek gerekirse, düşman kara ve hava kuvvetlerinin motorizasyonu bizi yenik düşürdü

Taktikleriyle, sayıca son derece üstün oldukları tanklar ve uçaklarıyla Almanlar bizi geri çekilmeye zorladı. Tüm bu Alman kuvvetleri, liderlerimizi şaşkınlığı uğrattı ve onları bugünkü bulundukları yere sürükledi.

Ancak son nokta da konuldu mu? Umudumuzu kaybetmeli miyiz? Mağlubiyet kaçınılmaz mı? Hayır!

İnanın tecrübelerime izafen söylüyorum, Fransa katiyen savaşı kaybetmiş değil. Bugün bizi yenilgiye uğratan şeyler yarın bir gün bizi zafere götürebilir. Zira Fransa yalnız değil! Değil! Değil! Peşinde muazzam bir imparatorluk bulunmakta. Fransa, okyanuslara hükmeden İngiltere’yle güç birliği yaparak savaşa devam edebilir. İngiltere’nin yaptığı gibi, Amerika’nın devasa endüstriyel olanaklarından sınırsızca faydalanabilir.

Bu savaş sadece ülkemizin bahtsız topraklarıyla sınırlı kalmayacak, Fransa Muharebesi’yle de son bulmayacaktır. Bu bir dünya savaşıdır. Tüm bu taksirat, tedahül ve ızdıraplar bu cihanda günün birinde düşmanlarımızı alt etmemiz için gereken bütün imkanların var olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Teknik güçlerle bugün aciz hâle gelen Fransa ilerleyen vakitlerde çok daha üstün bir teknik kuvvetle düşmanın hakkından gelecektir.

Dünyanın kaderi buraya bağlı. Ben General de Gaulle, halen İngiliz topraklarında bulunan yahut buraya gelecek silahlı silahsız Fransız subaylarını Londra’ya davet ediyor ayrıca İngiliz topraklarında bulunan yahut buraya gelecek silah endüstrisinin kalifiye işçileri ve mühendislerinin de benimle temas kurmasını bekliyorum.

Her ne olursa olsun, Fransız direniş azmi tükenmemelidir ve tükenmeyecektir. Yarın yine Londra Radyo’sundan sizlere söylevde bulunacağım.


Fransızca Kaynağı:
http://mjp.univ-perp.fr/textes/degaulle18061940.htm

Fransızca Aslından Çeviren:
Halit BAĞMANCI
Fransızca Aslından Düzeltisi:
Bartu ŞİMŞEK

Ek kategorileri keşfedin:

Diğer Yazılara Göz Atın