Kütüphane

Türkçe Kitaplar
Türk Gazetelerinden Ekler
Yabancı Basın
Yabancı Basında Propaganda Afişleri
Marşlar

Telif Hakları Yazısı

Kütüphane koleksiyonumuzda bulunan yazılı ve basılı eserler kültürel mirasın korunması, bilginin yaygınlaşması ve bilgiye hızlı erişim gibi avantajları nedeniyle sayısallaştırılarak ücretsiz olarak araştırma dünyasının hizmetine sunulmaktadır. Kütüphanelerin bilimsel ve akademik hayata verdiği desteğin bir tezahürü olan bu çalışmalar telif sorunu olmayan eserleri kapsamaktadır. Sayısallaştırılmış eserlerde ortaya çıkması muhtemel ihlaller ile ilgili olarak hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişilerin kütüphanemize başvurmaları halinde söz konusu eserin/eserlerin yapılacak inceleme ve tespit sonrası erişimden kaldırılacağını beyan ederiz. Aksi kullanımdan doğabilecek tüm yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.

İlgili Kanun: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu: Kanun Numarası: 5846 Kabul Tarihi: 5/12/1951 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13/12/1951 Sayı: 7981

Belgeler, Makaleler ve Konuşmalar