Pazar, Aralık 6, 2020
Ana Sayfa Blog Sayfa 5
https://youtu.be/DcyMgBCCG4s Franklin D. Roosevelt (08/12/1941) Senatörler ve temsilciler, sizlere Amerikan Başkanı’nı sunmaktan onur duyarım. “Sayın Başkan Yardımcısı, Sayın Meclis Başkanı, Senato Üyeleri ve Milletvekilleri! Alçaklığın lekesini üstünde taşıyan bir gün olarak tarihimize geçecek 7 Aralık 1941’de, yani dün, Amerika Birleşik Devletleri ani ve kasti  olarak Japon İmparatorluğu’nun deniz ve hava kuvvetlerince saldırıya uğramıştır. Amerika Birleşik Devletleri, bu ulusla barış hâlindeydi. Japonya’nın talebi üzerine bu ülkenin...
Fransa bundan 68 yıl evvel, tarihinin en zorlu günlerini yaşamaktaydı. Ülkenin geleceği daha önce hiç bu kadar tehlikeye düşmemişti. Öte yandan zaman geçtikçe haberler daha beter vaziyet almaktaydı. 10 Haziran 1940, Pazartesi Duce'nin saat 18.00'da Venedik Sarayı balkonuna çıkıp savaş ilanını şu sözlerle duyurdu: “Savaş ilanları İngiltere ve Fransa Büyükelçiliklerine verilmiş bulunmakta. Her daim İtalyan halkının varlığını tehdit edip ilerlemesine mani olmuş...
Fransız hükümeti ateşkes talep etmişti; şimdi de düşmanın belirlediği şartları kabul ediyor. Tüm bunların sonucunda Fransız kara, deniz ve hava kuvvetleri tamamıyla terhis edilecek, ordumuz teslim olacak, Fransız toprakları tamamen işgal edilecek ve Fransız hükümeti Almanya ve İtalya'nın egemenliği altına girecektir. Dolayısıyla denilebilir ki bu ateşkesle sadece teslim olmakla kalmayıp köleleşeceğiz de. Gelgelelim haysiyeti, sağduyuyu ve memleketinin menfaatlerini lazım gören hayli Fransız...
18 Haziran 1940'ta Fransız hükümeti Nazilerle ateşkes imzalamaya hazırlanırken General Charles de Gaulle, BBC radyosundan Fransa halkına yenilgiye karşı çıkıp savaşa devam edilmesi gerektiğinden bahseden bir konuşma yaptı. Bu yayın kaydedilmediğinden dolayı 22 Haziran'da benzer bir konuşma daha yaptı. Bu metin birebir olmasa da General de Gaulle 18 Haziran konuşmasını kaleme şöyle almıştı: Uzun yıllardan beri Fransız ordusunun başında bulunan komutanlar yeni bir hükümet...
Fransız Milleti! Cumhurbaşkanımızın (Albert Lebrun) yaptığı çağrı üzerine bugünden itibaren Fransa'nın yönetimini devralıyorum. Bu kederli saatlerde aklım, perişan hâlde yollarımızdan geçip giden tâlihsiz mültecilerde. Hepsine ilgi ve alakamı bildiririm. İçime hiç sinmese de bugün sizlere savaşa nihayet vermek gerektiğini bildiriyorum. Askerler arasında şerefli bir savaşın ardından hasımlığa nihayet vermenin yollarını aramakta gönülleri olup olmadıklarını sormak maksadıyla geçen akşam düşmanla konuştum. Bütün Fransızlar, bu...
10 Haziran 1940, Avrupa savaşı henüz cihana yayılmamış ama İtalya'nın karışmasıyla alev daha da körüklenmişti. Savaş ilanları elçekliklere İtalyan Dışişleri Bakanı Kont Galeazzo Ciano tarafından bizzat verilmişti. Ciano ilk başta Almanya'nın daha yeni işgal ettiği (Mayıs 1940) Fransa'nın  Büyükelçisi Poncet'i kabul etti. Görüşmelerinde Ciano "Muhtemelen sizi neden çağırdığımı anlamışsınızdır" dedi. Poncet, kaçamak bir gülümsemeyle, "Çok zeki olmasam da sanırım bu kez anladım" demesinin ardından...
Eşimin günlüklerinin bu cildi, evvelden basılmış kitaplarında olduğu gibi esas nüshasıyla harfiyen aynıdır. Hiçbir şey es geçilip değiştirilmemiştir. Hakikatin eşimin ardında bıraktığı günlükleri sayesinde, İtalya ve dünya tarihinde yaşanmış en ilginç beş yılın iyi kötü aydınlatılabileceğini intizar ediyorum. Edda Ciano Mussolini BÖLÜM BİR 23 Ağustos 1937- 31 Aralık 1937 İtalya'nın Anti-Komitern Paktına Katılması 1937 22 Ağustos 1937, Pazar Eğer bir gün bu notlar açığa çıkarsa, edebi...
https://youtu.be/0m0ShljcpKg Bu duruşmalar tarihsel hakikati gün ışığına çıkarma çalışmalarında öncülük etmelidir. Alman siyaseti bakımından söyleyebileceklerim yalnızca şunlar: 25 yıldır süre gelen insanlık tarihinin en zor günlerinin asıl sorunlarını vurdumduymazlıkla yürüten bu duruşmalar, kaynağı meçhul hukuk ve adaletten yoksun kaidelerle nasıl gerçekleştirilebileceğinin başlıca örneği olarak tarihe geçecektir. Sorunlarımızın aslı zuhuru olan Versay Antlaşması en uzman yazarların dahi bunun gelecekteki sıkıntıların kaynağı olacağına dair nitelendirdiği ve...
Yazıya geçmeden evvel Sinan Baykent'in hazırlamış olduğu "Bormann'ın Derlemelerinden Hitler'in Siyasi Vasiyeti" adlı kitabın önsözünden bir alıntıyla başlayalım: "Martin Bormann, NSDAP'a (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne) 1927 yılında kaydoldu. 1933 yılında milletvekili seçilerek Parlamento'ya giren Bormann, 1933-1941 yılları arasında aynı zamanda o dönemler parti başkanlığı (Parteikanzlei) görevinde bulunan Rudolf Hess'in özel sekreterliğini üstlenmiştir. Hess'in 1941 yılında “Avrupa'da barışı sağlamak adına”...