Kurt Franz’ın Öteki Yüzü (Biyografi)

SS-Untersturmführer (Teğmen) Kurt Franz

Kurt Franz 1914’te Düsseldorf’ta dünyaya geldi. İlkokulu bitirdi ve 15 yaşından itibaren aşçı olarak çalışmaya başladı. 1935 yılında silah altına alındı ve bir topçu alayında aşçı olarak hizmet verdi. Askerlik görevinin bitmesinin ardından SS teşkilatına katıldı ve bir süre Buchenwald’da görev yaptı. 1939 yılının sonunda ötenazi programında görevlendirildi. Kurt Franz’ın Öteki Yüzü (Biyografi) yazısına devam et

Josef Stalin’in 3 Temmuz 1941 Savaş Konuşması

Yoldaşlar! Yurttaşlar! Erkek ve kız kardeşlerim!
Ordu ve donanmamızın erleri!
Dostlarım, size sesleniyorum!

Hitler Almanyası’nın vatanımıza karşı 22 Haziran’da başlattığı kahpe saldırı devam etmektedir. Kızıl Ordu’nun kahramanca mukavemetiyle düşmanın en iyi tümen ve hava kuvveti birlikleri ezilmiş, savaş meydanlarında yerle yeksan olmuşsa da; düşman, cepheye yeni kuvvetler katarak ilerlemeye devam etmekte. Josef Stalin’in 3 Temmuz 1941 Savaş Konuşması yazısına devam et

Gizli Ek Protokolü ile Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı

Sovyetler Birliği ve Almanya arasındaki barış maslahatını pekiştirmeye öncülük etmesi gayesiyle Nisan 1926’da imzalanan Tarafsızlık Anlaşması’nın temel hükümlerine dayanarak, aşağıdaki anlaşmaya varılmıştır:

Madde 1: Taraf Devletler; ister münferit ister müşterek olarak birbirlerine yöneltilen olası bir saldırı durumunda, her türlü şiddet eylemi ve taaruzdan kaçınmaya mükellef kılınmıştır. Gizli Ek Protokolü ile Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı yazısına devam et

Kayzer Birinci Franz Joseph: Reich ve Kilise’nin Kutsal Bağı

21 Kasım 1916’da Avusturya Psikoposluğu’nun Kayzer I. Franz Joseph’in ölümü dolasıyla gönderdiği taziye, Katolik Kilisesi ile Habsburg Hanedanlığı arasındaki münasebeti kısaca ortaya koymaktadır. O dönem Viyana’da toplanan Piskoposluk Konferansı’na başkanlık eden Prag eski Kardinali Leo Skrebensky, tüm Piskoposluk adına Hanedanlıkla alakalarını “Habsburg Hanesi’yle Katolik Kilisesi, yüzyıllardır süregelen kutsal bağıyla birbirine bağlıdır“ ifadesiyle izah etmiştir. Kayzer Birinci Franz Joseph: Reich ve Kilise’nin Kutsal Bağı yazısına devam et

Sanatçı Vâri Yaşamak: Nietzsche’nin Gözünden Yaratıcılık

Sevseniz de sevmeseniz de, filozof Friedrich Nietzsche (1844-1900) 1872’de yayımlanan ilk büyük eseri Tragedyanın Doğuşu’nda yaratıcılık üzerine düşünmenin benzersiz bir yolunu sunmuştur.

Yaratıcı Gücün Rekabeti

Bu erken dönem sunuşta, hayatı yaratıcı bir şekilde yaşama düşüncesi Nietzsche’nin, hayatı bir sanatçı olarak yaşama düşüncesiyle dışa vurulmuştur. Birbiriyle çakışan iki yaratıcı enerji ayrıntılandırılmıştır: Apolloncu ve Dionysosçu. Sanatçı Vâri Yaşamak: Nietzsche’nin Gözünden Yaratıcılık yazısına devam et

Başbakan Neville Chamberlain’ın 4 Eylül 1939 Alman Halkına Hitabesi

Alman Halkı!

Ülkelerimiz artık savaşta. Hükümetinizin bombalayıp istila ettiği hür ve bağımsız Polonya’yı korumayı ülkemiz namus meselesi olarak görmekte. Hükümetinize verdiğimiz notaya cevaben, Alman orduları geri çekilmedi. Bu da savaşa yol açtı. Başbakan Neville Chamberlain’ın 4 Eylül 1939 Alman Halkına Hitabesi yazısına devam et

Başbakan Paul Reynaud 10 Haziran 1940 Konuşması

Tarihin en büyük muharebesinin altıncı günündeyiz.

Alevler Somme’dan başlayıp Meuse’ye kadar sıçradı.

Altı gün ve beş gecedir askerlerimiz, pilotlarımız ve Kraliyet Hava Kuvvetleri kendilerinden sayıca ve silahça üstün bir düşmanla çarpıştı. Cephe savaşından ziyade savunma savaşına dönüşen bu muharebede ordularımız bütün savunma noktalarında düşmana ciddi zararlar verdikten sonra geri çekildi. Başbakan Paul Reynaud 10 Haziran 1940 Konuşması yazısına devam et

Evrim ve Fedakârlık (Özgecilik)

Eğer ki, bütüncül bencillik (egoizm) kifayetsiz bir ahlaki teoriyse, bu bütüncül bir fedakârlığı (özgecilik) hedeflememiz gerektiği ve başkalarının iyiliğini gözetmek adına bencil olmamız gerektiği anlamına gelmez mi? Öyleyse, yeni bir sosyo-biyoloji sahasını irdeleyen bu ilginç soruyla söze başlamalıyız. Sosyal yapılar ve ahlakiliği de kapsayan davranışsal modellerin kuramlaştırıldığı bu yeni sahanın, evrim teorisiyle izah edilen bir biyolojik dayanağı vardır. Evrim ve Fedakârlık (Özgecilik) yazısına devam et