Kral VI. George’nin 3 Eylül 1939 Savaş Konuşması

1 Eylül 1939'da Nazilerin Polonya'ya başlattığı harekat, 31 Mart 1939’da Polonya’nın sınır bütünlüğü güvence altına almış İngiltere ve Fransa için "savaş" anlamına geliyordu.
Yazar

1 Eylül 1939’da Nazilerin Polonya’ya başlattığı harekat, 31 Mart 1939’da Polonya’nın sınır bütünlüğü güvence altına almış İngiltere ve Fransa için “savaş” anlamına geliyordu.

Kral VI. George, İngiltere’nin 3 Eylül 1939 (saat 11.00)’da Almanya’ya savaş ilanını bildirmesinin ardından bir savaş konuşması yaptı. Konuşmasını duraklayarak yapma sebebi bir kekeme olmasındandı. Ayrıca görselde olduğu gibi bu konuşmasını oturarak değil ayaktayken yapmıştı.

Çevirisini sizlere sunuyoruz:
“Bu kasvetli günlerde, belki de tarihimizin en kat’i vaktinde, hem ana vatanımızdaki yurttaşlarımdan hem de imparatorluğumuzun denizaşırı topraklarındaki tebaama bu hitabeyi adıyorum. Mümkün olsa, sizlere ulaşır ve şahsen her birinizle aynı derin duygularla konuşurdum.

Savaştayız, pek çoğumuz hayatında buna ikinci kez şahit.

Şu anki düşmanlarımızla hükümetimiz arasında, anlaşmazlıklara karşın defalarca barışçıl çareler bulmaya çalışmış olsak da nafile.

[…]

Galip gelmesi halinde dünyadaki her uygarlık için vahim sonuçlar doğurabilecek bu düzene karşı çıkarak, müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin yanında savaşa girmek zorunda kaldık.

Şimdi bu yüce amacımızı hem ana vatanımızdaki yurttaşlarımdan hem de imparatorluğumuzun denizaşırı topraklarındaki tebaamdan kendi amaçları olarak görmelerini istiyorum.

Davanın bu vaktinde milletimi sükûnetini korumaya, kararından caymamaya ve birlikte olmaya davet ediyorum.

Üstlendiğimiz vazife, ağır olacak. Önümüzde karanlık günler olabilir, muharebe bundan böyle harp sahalarıyla kısıtlı kalmayabilir ancak biz doğru bildiğimizden hiç şaşmayacak ve Tanrı’nın huzurunda doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Herkes buna dört elle sarılırsa, üzerine düşen hiçbir fedakârlığı esirgemeyip görevini yaparsa, Tanrı’nın yardımıyla galip gelen biz olacağız!

O hepimizi koruyup kollasın.”

Hükumetin savaş kararı İngiltere’nin her bir yanından sevinçle karşılandı. Londra’daki Buckingham Sarayı önünde toplanan halk Krallarını şiddetle alkışlayarak karşıladı.

Çeviren: Bartu ŞİMŞEK
Düzelti: Furkan ÖZKAN