Çevirileriyle 2. Dünya Savaşı Sovyet Propaganda Afişleri

Yazar

Sovyetler Birliği Telgraf Ajansı (ТАСС/TASS’ın) Nazi Almanyası’nın SSCB’ye savaş ilan etmesiyle TASS’ın ÇerçevelerindenОкна ТАСС: TASS'ın Pencerisinden/ Eklerserisini hazırlamaya başlamıştı. Sovyetlerin muhtelif şair ve ressamlarıyla hazırlanan bu propaganda afişleri günümüzde bile ilgiyle karşılanmaktadır. Genel itibariyle Nazilerin aleyhindeki bu propagandalar sayesinde Sovyet halkları Nazilerin faaliyetlerine karşı bilgilendiriliyor ve davalarına daha da bağlanmaları hedefleniyordu. Nazilerin güçlü olduğu algısı, Alman askerinin ve Hitler‘in çelimsiz vücutlarla çizilerek yıkılmaya çalışılıyordu. Çağan Er’in çevirilerini yaptığı bu propaganda afişlerini inceleyebilirsiniz:


Takvimler 1943 yılbaşını gösterirken Hitler, fallarında çıkanlara karşı hiddetle feryat ederken resmedilmiş. Aynadan yansıyan iskeletine bakarken ölümü simgeleyen maça kızı, dağılan iskambil kağıtları arasında göze çarpıyor. Bunların yanı sıra, eriyen mumun Hermann Göring şeklinde olduğunu da görüyoruz.
*
“Neyse Halim Çıksın Falim”:
Alnından soğuk terler süzülürken,
Az kala yeni yıla,
Koyuldu zalim Hitler fal bakmaya:
Başıma gelecek nedir bu yılda?
Seçiverdi bir kart,
O lanetli yılan
Bir çığlık kopardı korkudan…
Maça kızıydı çıkan, ölümdü bu!
Somağını aynaya döndürerek
Sordu:
Başıma gelecek nedir bu yılda?
Cevap belirdi aynada,
İskeletten bir portreydi yansıyan,
Saat gece yarısına vurdu.
İşte yeni bir sene,
İşlerin sonu
Ulaşıyor neticeye…
Baktığı fal,
Gösterdi olacakları Hitler’e.
*
Çizen: Kukrıniksi
Şair: Demyan Bednıy
Başlık: TASS, 633 Sayılı Eki


“Kurtar!”:
Kapanmış çocukcağız annesinin göğsüne,
Cüret edemeden bağırmaya,
Bakıyor kan lekeli süngüye,
Cani Faşistin elindeki.
*
Rusya’daki kadın ve çocuklar,
Alman celladınca mahkum ölüme,
Duyuyorsun cılız sesini çocukların,
Bekliyor ve haykırıyorlar: “Kurtarın Bizi!” diye.
*
Çizen: V. Goryayev
Şair: S. Marşak
Başlık: TASS, 553 Sayılı Eki


“Denizciler Yüzünüzü Kara Çıkarmayacak”:
Acıma düşmana, vur!
İşte bu denizcilerin kanunudur!
Bugün, yarın,
Dinlenmeden, saymadan vur.
Vur, son düşman
Ayrılana dek ana vatandan!
Denizcilerin nöbet tuttuğu yerde,
Geçilmez sınırlarımızdan!
*
Çizen: V. İvanov
Şair: V. Lebedev-Kumaç
Başlık: TASS, 630 Sayılı Eki


“Ordumuzun Hücumu Sürüyor”:
Yiğitler! Tüm ülke memnun işitmekten,
Savaş başarılarınızı,
Hezimetle son bulacak,
Almanların Stalingrad’dan kaçışı.
*
Çizen: M. Solovyov
Şair: V. Lebedev-Kumaç
Başlık: TASS, 603 Sayılı Eki


“Tek Adım Dahi Geri Atmak Yok!”:
Kızıl Ordu Savaşçıları!
Yenin merhametsiz Faşist mahlukatı!
Savunun sebatla ana vatanı!
*
Çizen: P. Şuhmin
Başlık: TASS, 574 A Sayılı Eki”


“Stalin”:
Tüm halkların evlatları Sovyet vatanı için çarpışmaya gidiyor. SSCB halklarının kardeşliği ve dostluğunun ordusu Kızıl Ordu’ya selam olsun!
*
Çizen: P. Sokolov-Skalya
Başlık: TASS, 590 Sayılı Eki


“Selam Olsun”:
Selam olsun şanlı vatanımıza,
Özgürlüğüne ve bağımsızlığına!
*
Çizen: N. Denisovskiy
Başlık: TASS, 583 Sayılı Eki


“Halkın İntikamcıları”
Çizen: P. Şuhmin
Başlık: TASS, 511 Sayılı Eki
Basım Yeri: Moskova, 1942


“Olacağı Bu”*
Çizen: P. Sokolov-Skalya
Başlık: TASS, 635 Sayılı Eki


Rusça Aslından Düzeltisi:
Furkan ÖZKAN